Loading...Hướng dẫn về hành nghề y, dược tư nhân

Hướng dẫn về hành nghề y, dược tư nhân

Cập nhật : 2015-05-08 Lượt xem : 1172 Cỡ chữ
Hướng dẫn về hành nghề y, dược tư nhân

 

Điều 1. Cá nhân, tổ chức trong nước và cá nhân, tổ chức nước ngoài có đủ điều kiện theo quy định của Pháp lệnh hành nghề y, dược tư nhân, Nghị định số 103/2003/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2003 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh hành nghề y, dược tư nhân (sau đây gọi tắt là Nghị định số 103/2003/NĐ – CP) và của Thông tư này được hành nghề y, dược tư nhân.

 Điều 2.

1. Chứng chỉ hành nghề y, dược tư nhân là văn bản do Bộ Y tế hoặc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Sở Y tế) cấp cho cá nhân có đủ điều kiện theo quy định của Pháp lệnh hành nghề y, dược tư nhân, Nghị định số 103/2003/NĐ – CP và của Thông tư  này để đăng ký hành nghề y, dược tư nhân.

 

2. Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y, dược tư nhân là văn bản do Bộ Y tế hoặc Sở Y tế cấp cho cơ sở có đủ các điều kiện theo quy định của Pháp lệnh hành nghề y, dược tư nhân, Nghị định số 103/2003/NĐ – CP và của Thông tư này.

 

Điều 3.

Chứng chỉ hành nghề y, dược tư nhân có các loại sau:

 

1. Chứng chỉ hành nghề y:

a) Chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh;

b) Chứng chỉ hành nghề dịch vụ y tế;

 

2. Chứng chỉ hành nghề y dược học cổ truyền:

a) Chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh bằng y dược học cổ truyền;

b) Chứng chỉ hành nghề  thuốc y học cổ truyền;

 

3. Chứng chỉ hành nghề dược;

 

4. Chứng chỉ hành nghề vắc xin, sinh phẩm y tế.

Your name
Your email
Friend's email
Mail Subject
Content
http://www.caodangduochanoi.edu.vn/

Mọi thắc mắc quý khách vui lòng liên hệ số điện thoại nóng: hoặc Về đầu trang
Trung cap y ha noi,Trung cap duoc
Lên đầu trang